Shodno članu 13 Pravilnika o regrutaciji i selekciji za više stručno obrazovanje, kandidati koji nijesu dostavili kompletnu dokumentaciju u predvidjenom roku, ne mogu učestvovati u procesu selekcije. Centralna komisija za odabir je, na svojoj prvoj sjednici dana 28.08.2017. godine, utvrdila konačan spisak kandidata za testiranje. Na osnovu navedenog, utvrdjeno je da 29 kandidata ne ispunjavaju uslove zbog nekompletne dokumentacije.

Spisak kandidata sa nekompletnom dokumentacijom možete pogledati u prilogu.

 

Vukčević Ana

vozačka uvjerenje

Leonora Delić

vozačka dozvola

Srbljanović Nikolina

vozačka dozvola

Danijela Nikić

vozačka dozvola

Milica Krgović

diploma

Dragović Petar

vozačka

Šikmanović Dejan

diploma i vozačka

Pavlović Danilo

vozačka

Banović Stefan

vozačka i lična

Davidović Predrag

vozačka

Kljajić Vanja

vozačka

Bugarin Boris

vozačka

Plumaj Vilson

vozačka

Marsenić Đorđe

uvjerenje o kažnjavanju

Ćetković Seada

vozačka i lična

Grba Nikolina

vozačka i diploma

Maksimović Miloš

vozačka

Anđelić Darko

diploma i svjedočanstvo 3.i4.

Pavićević Lidija

vozačka

Korać Filip

vozačka

Pejović Stefan

vozačka

Ganić Denis

vozačka

Đuranović Jovana

vozačka

Becić Eldin

vozačka

Lekić Sandra

svjedočanstvo 2.i4. i vozačka

Pavlović Danijela

vozačka

Radović Drago

 vozačka

Bakić Balša

lična i vozačka

Danjanović Danilo

vozačka