Centralna komisija za odabir je, na prvoj sjednici dana 28.08.2017. godine, utvrdila konačan spisak kandidata za testiranje. 275 kandidata/kinja je predalo kompletnu dokumentaciju i učestvuju u fazi selekcije - testiranja.