Obavještavamo Vas da je, Centralna komisija za odabir polaznika XII generacije za upis na Policijsku akademiju,  utvrdila grešku kod obrade podataka za kandidata Konatar Darka koji je polagao test fizičke spremnosti i sposobnosti (šest disciplina) dana 25.09.2018. godine.

Naime, kandidat Konatar Darko, nije postigao dovoljan broj poena na dvije discipline i to okretnost na tlu - magont test i skok u dalj iz mjesta.

U skladu sa članom 42 Pravilnika o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova br 2677/1 od 11.06.2018. godine,  pomenuti kandidat se eliminiše iz dalje procedure selekcije.

U prilogu dostavljamo link sa dosadašnjim  rezultatima testa fizičke spremnosti i sposobnosti.

https://goo.gl/zmRTjv

 

Predsjednik Centralne komisije

Mladen Bulatović