Na konkurs za upis XII generacije na Policijsku akademiju prijavilo se 273 kandidata. Od tog broja 73 kandidata nijesu imala kompletnu dokumentaciju po završetku konkursa. Svim kandidatima je omogućeno da dopune dokumentaciju do 13.09.2018. godine. Zaključno sa ovim datumom utvrđeno je da 249 kandidata ispunjava uslove za ulazak u proces selekcije.
Centralna komisja je na prvoj sjednici održanoj 14.09.2018. godine shodno Pravilniku o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova broj 2677/1 od 11.06.2018. godine jednoglasno verifikovala spiskove prijavljenih kandidata.