Kandidati/nje koji/e nijesu zadovoljili na dvije ili više disciplina na testu fizičke spremnosti i sposobnosti,  shodno Pravilniku, eliminišu se iz dalje procedure selekcije. Isti kandidati/nje neće pristupiti testu provjere vještine plivanja.

Za spisak pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

 

1 Bajčeta Maja Podgorica
2 Krgović Anđela Nikšić
3 Krsmanović Radivoje Podgorica
4 Palibrk Zorana Podgorica
5 Perović Marko Danilovgrad
6 Šebek Dijana Podgorica
7 Vlahović Aleksandar Podgorica
8 Vojinović Nikola Podgorica
9 Kljajić Vanja Kolašin
10 Đuričanin Nemanja Plav
11 Ćalasan Biljana Plužine
12 Bašić Mersim Plav
13 Knežević Petar Pljevlja