Centralna komisija za odabir objavićena sajtu Policijske akademije  16.09.2019. konačan spisak kandidata za testiranje.

Testiranje kandidata vršiće se  po sljedećem rasporedu:

- OPŠTI LJEKARSKI PREGLED  17.09. -  18.09.2019 godine;

Napomena: Opštim ljekarskim pregledom vrši se detaljan pregled svakog kandidata u donjem vešu. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju polaznici moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti samo identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...)

- TEST OPŠTEG ZNANJA I INFORMISANOSTI  20.09. -  21.09.2019 godine;
- TEST FIZIČKE SPREMNOSTI  24.09. -  25.09. -  26.09.2019 godine;

- TEST PSIHIČKE SPOSOBNOSTI  30.09. - 09.10. 2019. godine i
- SPECIJALISTIČKI LJEKARSKI PREGLEDI  10.10. - 14.10. 2019. godine


Detaljan spisak sa grupama i vremenom dolaska na Policijsku akademiju biće naknadno objavljeni.

Procedura regrutacije i selekcije je eliminacionog karaktera. Ukoliko kandidat/kinja u postupku regrutacije i selekcije ne ispuni/e jedan od predviđenih uslova, ne učestvuje u daljoj provjeri.