Centralna komisija za odabir kandidata poziva Anu Dragutinović na dodatni Opšti ljekarski pregled koji će se obaviti dana 10.09.2017. u 10,30 časova na Policijskoj akademiji.
Napomena: Dodatni Opšti ljekarski pregled će se sprovesti shodno čl. 46 st1 tač.2 Pravilnika o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova.