Dodatni Opšti ljekarski pregled obavljen dana 10.09.2017. u 10,30 časova na Policijskoj akademiji.

Rezultat: Ana Dragutinović je zadovoljila kriterijume na Opštem ljekarskom pregledu.