Na rezultate Opšteg ljekarskog pregleda podnešeno je pet prigovora. Kandidati pod šiframa 1173, 1071, 1228, 1061 i 1203 uložili su prigovor Centralnoj komisiji za odabir na rezultate testiranja. Centralna komisija za odabir je postupajući po prigovorima kandidata, razmatrala navode svakog pojedinačnog prigovora i pribavljala mišljenje Stručne komisije.

Kako su svi prigovori bili subjektivne prirode, Centralna komisija je sve prigovore odbila kao neosnovane.

Sa odlukom Centralne komisije kandidati su blagovremeno obaviješteni.