Na rezultate testa fizičke spremnosti podnešena su dva prigovora. Kandidati pod šiframa 3070 i 3056 uložili su prigovor Centralnoj komisiji za odabir na rezultate testiranja. Centralna komisija za odabir je postupajući po prigovorima kandidata, razmatrala navode svakog pojedinačnog prigovora i pribavljala mišljenje Stručne komisije.

Centralna komisija je donijela odluke kojima su prigovori odbijeni kao neosnovani.

Sa odlukom Centralne komisije kandidati su obaviješteni.