Prigovor na rezultate provjere zdravstvene sposobnosti, Centralnoj komisiji za odabir su podnijeli:

  1. Đurović Marko – na rezultate interniste kardiologa
  2. Tomašević Nikola – na rezultate oftalmologa, i
  3. Jaćimović Stevan - na rezultate oftalmologa

Postupajući po prigovorima, Centralna komisija za odabir je na sjednici održanoj dana 05.10.2017. godine sa  početkom u 11:30 časova, razmatrala navode svakog pojedinačnog prigovora i pribavila mišljenje komisije za provjeru zdravstvene sposobnosti.

Centralna komisija je donijela odluke kojima su prigovori odbijeni kao neosnovani.

Sa odlukom Centralne komisije kandidati su upoznati.