Centralnoj komisiji za odabir podnijeto je 73 prigovora.

Pregled prigovora po testovima:

Vrsta testa-provjere

Test provjere zdravstvene sposobnosti

Test opšteg znanja i informisanosti

Psihološko testiranje

Test fizičke spremnosti i sposobnosti

Opšti ljekarski pregled

Specijalistički pregledi

Psihološki test

Psihološki intervju

Broj prigovora

37

5

6

4

7

14

Postupajući po izjavljenim prigovorima kandidata, Centralna komisija za odabir je pribavila mišljenje stručnih komisija:

  • za provjeru zdravstvenih sposobnosti,
  • testa opšteg znanja i informisanosti,
  • psihološkog testiranja i
  • provjeru fizičke spremnosti i sposobnosti.

Centralna komisija za odabir je na sjednici održanoj dana 29.10.2018. godine sa  početkom u 13:00 časova, razmatrala navode svakog pojedinačnog prigovora, razmatrala mišljenje stručnih komisija i ostvarila uvid u video snimke sa pojedinih testiranja kandidata.

Centralna komisija je utvrdila da je postupak selekcije bio unificiran za sve prijavljene kandidate, da su testiranja i provjere rađene shodno proceduri sprovođenja koju predviđa Pravilnik.

Centralna komisija je donijela odluke kojima su svi prigovori kandidata odbijeni kao neosnovani.

Centralna komisija za odabir će svim kandidatima koji su podnijeli prigovor, dostaviti Odluku u pisanoj formi na kućnu adresu.