Raspored polaganja usmenog dijela testa psihičke sposobnosti obaviće se na Policijskoj akademiji u periodu od 13. - 18. septembra.

Da bi pogledali spisak, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

13.09.2017.  10,30h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Vračar Nikolina Danilovgrad ž
2 Knežević Filip Podgorica m
3 Šćepanović Luka Podgorica m
 
13.09.2017.  12,00h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Đonaj Kristina Podgorica ž
2 Roćenović Ivana Podgorica ž
3 Pavićević Teodora Podgorica ž
 
13.09.2017.  13,30h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Petrović Novo Bijelo Polje m
2 Delić Nemanja Bijelo Polje m
3 Đalović Filip Bijelo Polje m
 
13.09.2017.  15,30h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Ajanović Dino Pljevlja m
2 Mahmutović Majra Pljevlja ž
3 Marković Jovana Pljevlja ž
 
14.09.2017.  08,50h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Dragutinović Vuk Podgorica m
2 Ivanović Andrej Podgorica m
3 Marinović Miloš Podgorica m
 
14.09.2017.  10,30h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Mraković Miloš Podgorica m
2 Đurović Marko Podgorica m
3 Džudović Lazar Podgorica m
 
14.09.2017.  12,00h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Rakočević Marko Bijelo Polje m
2 Mehović Adel Bijelo Polje m
3 Kovačević Predrag Bijelo Polje m
 
14.09.2017.  14,00h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Gogić Suzana Pljevlja ž
2 Džaković Nikola  Žabljak m
3 Zorić Igor Žabljak m
 
15.09.2017.  08,50h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Radulović Filip Podgorica m
2 Alijaj Andrea Podgorica ž
3 Burić Luka Podgorica m
 
15.09.2017.  10,30h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Vratnica Budimir Podgorica m
2 Đurišić Marija Podgorica ž
3 Peković Aleksandra Podgorica ž
 
15.09.2017.  12,00h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Jovančević Stefan Berane m
2 Bućković Veselinka Berane ž
3 Marković Mladen Bijelo Polje m
 
15.09.2017.  14,00h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Guberinić Anđela Andrijevica ž
2 Vukićević Ivan Andrijevica m
3 Vukanić Predrag Andrijevica m
 
16.09.2017.  08,50h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Vuković Marko Nikšić m
2 Janičić Nikola Nikšić m
3 Jaćimović Stevan Nikšić m
 
16.09.2017.  10,30h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Mijatović Dragan Kolašin m
2 Radmanović Nemanja Kolašin m
3 Vlahović Nikola Kolašin m
 
16.09.2017.  12,00h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Drljević Miloš Kolašin m
2 Sošić Marijana Mojkovac ž
3 Pejović Milić Mojkovac m
 
16.09.2017.  14,00h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Palavrtić Meris Plav m
2 Rugovac Fasmir Plav m
3 Ćalasan Dejan Plužine m
4 Rebronja Boris Nikšić m
   
17.09.2017.  08,50h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Nikolić Dragiša Nikšić m
2 Janjušević Zorana Nikšić ž
3 Tomašević Nikola Nikšić m
 
17.09.2017.  10,30h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Hodžić Damir Nikšić m
2 Krsmanović Luka Nikšić m
3 Brajković Renata Nikšić ž
 
17.09.2017.  12,00h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Pejović Nina Cetinje ž
2 Šćekić Aleksandar Herceg Novi m
3 Blagojević Milenko Bar m
 
17.09.2017.  14,00h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Šestović Božo Bijelo Polje m
2 Zejak Dejan Nikšić m
3 Milović Ivan Nikšić m
4 Gluščević Milinko Nikšić m
   
18.09.2017.  08,50h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Đilas Darko Nikšić m
2 Goranović Nada Nikšić ž
3 Janjušević Jovana Nikšić ž
 
18.09.2017.  10,30h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Kadić Todor Nikšić m
2 Tadić Željko Nikšić m
3 Šahman Haris Nikšić m
 
18.09.2017.  12,00h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Kalač Edvin Rožaje m
2 Zarubica Tamara Šavnik ž
3 Kasalica Aleksandar Šavnik m
 
18.09.2017.  14,00h
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Vasilijević Dušan Tivat m
2 Kovačević Nina Nikšić ž
3 Đukanović Miladin Nikšić m

 

  13.09.2017.  10,30h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Vračar Nikolina Danilovgrad ž
2 Knežević Filip Podgorica m
3 Šćepanović Luka Podgorica m
       
  13.09.2017.  12,00h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Đonaj Kristina Podgorica ž
2 Roćenović Ivana Podgorica ž
3 Pavićević Teodora Podgorica ž
       
  13.09.2017.  13,30h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Petrović Novo Bijelo Polje m
2 Delić Nemanja Bijelo Polje m
3 Đalović Filip Bijelo Polje m
       
  13.09.2017.  15,30h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Ajanović Dino Pljevlja m
2 Mahmutović Majra Pljevlja ž
3 Marković Jovana Pljevlja ž
       
  14.09.2017.  08,50h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Dragutinović Vuk Podgorica m
2 Ivanović Andrej Podgorica m
3 Marinović Miloš Podgorica m
       
  14.09.2017.  10,30h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Mraković Miloš Podgorica m
2 Đurović Marko Podgorica m
3 Džudović Lazar Podgorica m
       
  14.09.2017.  12,00h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Rakočević Marko Bijelo Polje m
2 Mehović Adel Bijelo Polje m
3 Kovačević Predrag Bijelo Polje m
       
  14.09.2017.  14,00h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Gogić Suzana Pljevlja ž
2 Džaković Nikola  Žabljak m
3 Zorić Igor Žabljak m
       
  15.09.2017.  08,50h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Radulović Filip Podgorica m
2 Alijaj Andrea Podgorica ž
3 Burić Luka Podgorica m
       
  15.09.2017.  10,30h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Vratnica Budimir Podgorica m
2 Đurišić Marija Podgorica ž
3 Peković Aleksandra Podgorica ž
       
  15.09.2017.  12,00h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Jovančević Stefan Berane m
2 Bućković Veselinka Berane ž
3 Marković Mladen Bijelo Polje m
       
  15.09.2017.  14,00h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Guberinić Anđela Andrijevica ž
2 Vukićević Ivan Andrijevica m
3 Vukanić Predrag Andrijevica m
       
  16.09.2017.  08,50h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Vuković Marko Nikšić m
2 Janičić Nikola Nikšić m
3 Jaćimović Stevan Nikšić m
       
  16.09.2017.  10,30h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Mijatović Dragan Kolašin m
2 Radmanović Nemanja Kolašin m
3 Vlahović Nikola Kolašin m
       
  16.09.2017.  12,00h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Drljević Miloš Kolašin m
2 Sošić Marijana Mojkovac ž
3 Pejović Milić Mojkovac m
       
  16.09.2017.  14,00h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Palavrtić Meris Plav m
2 Rugovac Fasmir Plav m
3 Ćalasan Dejan Plužine m
4 Rebronja Boris Nikšić m
       
  17.09.2017.  08,50h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Nikolić Dragiša Nikšić m
2 Janjušević Zorana Nikšić ž
3 Tomašević Nikola Nikšić m
       
  17.09.2017.  10,30h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Hodžić Damir Nikšić m
2 Krsmanović Luka Nikšić m
3 Brajković Renata Nikšić ž
       
  17.09.2017.  12,00h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Pejović Nina Cetinje ž
2 Šćekić Aleksandar Herceg Novi m
3 Blagojević Milenko Bar m
       
  17.09.2017.  14,00h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Šestović Božo Bijelo Polje m
2 Zejak Dejan Nikšić m
3 Milović Ivan Nikšić m
4 Gluščević Milinko Nikšić m
       
  18.09.2017.  08,50h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Đilas Darko Nikšić m
2 Goranović Nada Nikšić ž
3 Janjušević Jovana Nikšić ž
       
  18.09.2017.  10,30h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Kadić Todor Nikšić m
2 Tadić Željko Nikšić m
3 Šahman Haris Nikšić m
       
  18.09.2017.  12,00h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Kalač Edvin Rožaje m
2 Zarubica Tamara Šavnik ž
3 Kasalica Aleksandar Šavnik m
       
  18.09.2017.  14,00h  
Rb. Prezime i ime Opština Pol
1 Vasilijević Dušan Tivat m
2 Kovačević Nina Nikšić ž
3 Đukanović Miladin Nikšić m