Nakon izvršenih dodatnih analiza i pregleda, kandidat Šljivančanin Marko zadovoljava zdravstvene uslove za upis na Akademiju i nastavlja selekciju.