Da bi pogledali  postignute rezultate i konačne rezultate ostvarene tokom provjere fizičke spremnosti, pogledajte link u prilogu.

https://goo.gl/JAtvc7