Kandidati koji su upućeni na dodatne pretrage, rezultate mogu pogledati pritiskom na opširnije

Red. broj

Prezime i ime

Opština

Šifra 3 dan

Zadovoljio/
Nije zadovoljio

1

Kos Arijan

Bijelo Polje

7095

Zadovoljio

2

Šušić Damjan

Nikšić

7096

Zadovoljio

3

Mijović Boris

Podgorica

7097

Zadovoljio

4

Šćepanović Bojan

Mojkovac

7094

Nije zadovoljio

5

Useinović Armin

Bar

8052

Nije zadovoljio

Kandidati koji nijesu zadovoljili zdravstvene uslove, shodno Pravilniku, eliminišu se iz daljeg procesa selekcije.