Na osnovu rezultata nalaza i specijalističkih zdravstvenih pregleda, obavještavamo Vas da šest kandidata nije zadovoljilo uslove predviđene Pravilnikom, dok je 5 kandidata upućeno na dodatne pretrage u cilju donošenja konačne odluke o zdravstvenoj sposobnosti.

Da bi ste pogledali rezultate pritisnite opširnije.

Spisak kandidata/kinja koji nijesu zadovoljili na provjeri zdravstvenih sposobnosti

Red. broj Prezime i ime Pol M/Ž Opština
1 Kuč Damjan M Bijelo Polje
2 Jovanović Nemanja M Kolašin
3 Vasilijević Stefan M Pljevlja
4 Suljović Mahir M Ulcinj
5 Dragutinović Ana Ž Podgorica
6 Tošić Anđela Ž Pljevlja

Spisak kandidata/kinja koji se upućuju na dodatne pretrage

Red. broj Prezime i ime Pol M/Ž Opština
1 Kos Arijan M Bijelo Polje
2 Useinović Armin M Bar
3 Šćepanović Bojan M Mojkovac
4 Šušić Damjan M Nikšić
5 Mijović Boris M Podgorica

Napomena: U okviru dodatnih pretraga vrši se i laboratorijsko ispitivanje krvi. Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, ne uzimati hranu i gazirana pića 12 sati prije davanja uzorka. Termin dodatnih pretraga biće naknadno određen o čemu će te biti blagovremeno obaviješteni.