Prilikom obrade podataka svih osam disciplina na osnovu kojih se procjenjuje fizička sposobnost kandidata/kinja, došlo je do greške u računanju poena na Taping testu i to samo za vrijednost pet poena kod žena. Sve kandidatkinje koje su na ovom testu ostvare 50 i više ponavljanja imaju pet (5) poena.

Hvala vam što ste pomogli da ispravimo grešku i izvinjavamo se kandidatkinjama koje su na testu ostvarile od 50 do 53 ponavljanja.

Ispravljene rezultate testa fizičke spremnosti koji su do sad održani, možete pogledati preko linka https://goo.gl/PFS7jb

Napomena: Pravilnikom o regrutaciji i selekciji kandidata za Više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testiva (član 42) predviđeno je da, ako kandidat tokom testiranja ne ostvari minimalnu normu utvrđenu Normativima, ocjenjuje se sa nula poena. Istim članu je precizirano da kandidat koji se tokom testiranja iz bilo koje dvije discipline ocijeni sa nula poena, ili od mogućih 40 ostvari  manje od 16 poena, dobija negativnu ocjenu na testu fizičke spremnosti i eliminiše se iz dalje procedure selekcije.