Da bi pogledali ostvarene rezultate, pritisnite opširnije.

Muškarci

Red. broj

Prezime i ime

Pol M

Opština

Šifra

Ostvareno vrijeme (min.)

Ostvareno Poena (max. 5)

1

Mijović Boris

M

Podgorica

5007

5,05

4

2

Tešović Nikola

M

Pljevlja

5027

5,11

4

3

Šušić Damjan

M

Nikšić

5033

5,18

3

4

Stevović Kristijan

M

Nikšić

5031

5,28

3

5

Šekularac Željko

M

Berane

5056

5,28

3

6

Vuković Miljan

M

Nikšić

5034

5,31

3

7

Golubović Dragan

M

Podgorica

5049

5,35

3

8

Cikić Lazar

M

Podgorica

5036

5,39

3

9

Đurišić Miloš

M

Podgorica

5001

5,41

3

10

Džudović Stefan

M

Podgorica

5004

5,43

3

11

Muminović Merid

M

Plav

5053

5,53

3

12

Đurišić Balša

M

Podgorica

5002

5,55

2

13

Durutović Nikola

M

Nikšić

5019

5,56

2

14

Nenezić Radoš

M

Šavnik

5061

5,57

2

15

Krgović Aleksandar

M

Danilovgrad

5030

6,01

2

16

Jokić Zlatko

M

Plav

5054

6,04

2

17

Ivanović Srefan

M

Podgorica

5003

6,06

2

18

Vuković Lazar

M

Podgorica

5046

6,06

2

19

Babačić Haris

M

Bar

5059

6,06

2

20

Radović Vuk

M

Bijelo Polje

5063

6,06

2

21

Kos Arijan

M

Bijelo Polje

5065

6,06

2

22

Nurković Adnan

M

Rožaje

5052

6,07

2

23

Šćepanović Bojan

M

Mojkovac

5062

6,07

2

24

Popović Saša

M

Kolašin

5057

6,09

2

25

Magdelinić Mladen

M

Berane

5064

6,09

2

26

Vujović Vukašin

M

Nikšić

5035

6,10

2

27

Dautović Kerim

M

Podgorica

5018

6,11

2

28

Jelić Nikola

M

Danilovgrad

5029

6,11

2

29

Anđelić Dražen

M

Podgorica

5044

6,11

2

30

Tomašević Nikola

M

Nikšić

5020

6,12

2

31

Radusinović Marko

M

Podgorica

5008

6,13

2

32

Stamatović Marko

M

Podgorica

5045

6,15

2

33

Mugoša Petar

M

Podgorica

5051

6,18

2

34

Marković Vukoman

M

Podgorica

5014

6,32

1

35

Medenica Savić

M

Kolašin

5055

6,32

1

36

Useinović Armin

M

Bar

5060

6,32

1

37

Pejanović Filip

M

Podgorica

5006

6,49

1

38

Ostojić Novak

M

Pljevlja

5028

6,50

1

39

Petrović Danilo

M

Podgorica

5005

6,56

1

Žene

Red. broj

Prezime i ime

Pol Ž

Opština

Šifra

Ostvareno vrijeme (min.)

Ostvareno Poena (max. 5)

1

Dubak Kristina

Ž

Nikšić

5023

5,30

5

2

Caričić Marijana

Ž

Podgorica

5050

6,50

3

3

Varajić Slađana

Ž

Nikšić

5024

7,06

3

4

Vuković Vera

Ž

Pljevlja

5025

7,26

2

5

Spaić Ljubica

Ž

Podgorica

5047

7,29

2

6

Vujačić Ivana

Ž

Podgorica

5048

7,33

2

7

Perović Vihora

Ž

Bijelo Polje

5012

7,36

2

8

Pejović Nina

Ž

Cetinje

5032

7,36

2

9

Hodović Nejra

Ž

Pljevlja

5013

7,47

2

10

Keljanović Marija

Ž

Tivat

5011

8,49

1

11

Vukčević Neonila

Ž

Bar

5058

9,00

1