Obavještavaju se kandidati da će se dodatne pretrage obaviti dana 19.10.2018. godine, u Domu zdravlja Danilovgrad i KC Podgorica.
Kandidati su dužni doći na Policijsku akademiju u 07,40h i i sa sobom ponijeti ličnu kartu ili vozačku dozvolu.

  Napominjemo još jednom da se u okviru dodatnih pretraga vrši i laboratorijsko ispitivanje krvi.

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, ne uzimati hranu i gazirana pića 12 sati prije davanja uzorka.

Da bi pogledali vrijeme dolaska na Akademiju, pogledajte u prilogu ili pritisnite opširnije.

Red. broj

Prezime i ime

Pol M/Ž

Opština

Vrijeme dolaska na Akademiju

1

Kos Arijan

M

Bijelo Polje

7,40 h

2

Useinović Armin

M

Bar

7,40 h

3

Šćepanović Bojan

M

Mojkovac

7,40 h

4

Šušić Damjan

M

Nikšić

7,40 h

5

Mijović Boris

M

Podgorica

7,40 h