Da bi pogledali spisak kandidata po grupama i vrijeme dolaska na Policijsku akademiju, za dan 19.09.2017. godine (utorak), pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

Kandidati su duzni sa sobom ponijeti licnu kartu ili vozačku dozvolu.

I grupa  -  19.09.2017. u 10,15
Rb. Prezime i ime Opština Pol   m/ž
1 Ajanović Dino Pljevlja m
2 Bućković Veselinka Berane ž
3 Ćalasan Dejan Plužine m
4 Delić Nemanja Bijelo Polje m
5 Džaković Nikola  Žabljak m
6 Đalović Filip Bijelo Polje m
7 Gogić Suzana Pljevlja ž
8 Guberinić Anđela Andrijevica ž
9 Jovančević Stefan Berane m
10 Kadić Todor Nikšić m
11 Kovačević Predrag Bijelo Polje m
12 Marković Jovana Pljevlja ž
13 Marković Mladen Bijelo Polje m
14 Mehović Adel Bijelo Polje m
15 Palavrtić Meris Plav m
16 Petrović Novo Bijelo Polje m
17 Rakočević Marko Bijelo Polje m
18 Rugovac Fasmir Plav m
19 Šahman Haris Nikšić m
20 Šćekić Aleksandar Herceg Novi m
21 Šestović Božo Bijelo Polje m
22 Tadić Željko Nikšić m
23 Vukanić Predrag Andrijevica m
24 Vukićević Ivan Andrijevica m
25 Zorić Igor Žabljak m
26 Nikolić Dragiša Nikšić m
 

II grupa     19.09.2017. u 14,50
Rb. Prezime i ime Opština Pol   m/ž
1 Blagojević Milenko Bar m
2 Brajković Renata Nikšić ž
3 Drljević Miloš Kolašin m
4 Đukanović Miladin Nikšić m
5 Goranović Nada Nikšić ž
6 Hodžić Damir Nikšić m
7 Jaćimović Stevan Nikšić m
8 Janičić Nikola Nikšić m
9 Janjušević Jovana Nikšić ž
10 Janjušević Zorana Nikšić ž
11 Krsmanović Luka Nikšić m
12 Mijatović Dragan Kolašin m
13 Milović Ivan Nikšić m
14 Pejović Milić Mojkovac m
15 Radmanović Nemanja Kolašin m
16 Rebronja Boris Nikšić m
17 Sošić Marijana Mojkovac ž
18 Tomašević Nikola Nikšić m
19 Vlahović Nikola Kolašin m
20 Vuković Marko Nikšić m
21 Zejak Dejan Nikšić m
22 Zarubica Tamara Šavnik ž
23 Vasilijević Dušan Tivat m
24 Kasalica Aleksandar Šavnik m
25 Kalač Edvin Rožaje m

III grupa  19.09.2017. u 16,20
Rb. Prezime i ime Opština Pol   m/ž
1 Alijaj Andrea Podgorica ž
2 Burić Luka Podgorica m
3 Dragutinović Vuk Podgorica m
4 Džudović Lazar Podgorica m
5 Đonaj Kristina Podgorica ž
6 Đurišić Marija Podgorica ž
7 Đurović Marko Podgorica m
8 Ivanović Andrej Podgorica m
9 Knežević Filip Podgorica m
10 Kovačević Nina Nikšić ž
11 Marinović Miloš Podgorica m
12 Mraković Miloš Podgorica m
13 Pavićević Teodora Podgorica ž
14 Peković Aleksandra Podgorica ž
15 Radulović Filip Podgorica m
16 Roćenović Ivana Podgorica ž
17 Stojanović Mitar Podgorica m
18 Šćepanović Luka Podgorica m
19 Šljivančanin Marko Podgorica m
20 Vračar Nikolina Danilovgrad ž
21 Vratnica Budimir Podgorica m