30 i 31. avgust – Opšti ljekarski pregled

1.septembar – provjera vještine plivanja (Sportski centar Nikšić)

4 i 5. septembar – test opšteg znanja i informisanosti

7 i 8. septembar – test fizičke spremnosti

11 - 17. septembar – test psihičke sposobnosti

19. septembar – specijalistički ljekarski pregledi.

Detaljni podaci sa imenima kandidata i terminima testiranja biće objavljeni na našem sajtu u utorak 29.avgusta. Policijska akademija zadržava pravo izmjene određenih termina usljed nepredviđenih okolnosti.