Uprava

JAVNA USTANOVA VIŠA STRUČNA "POLICIJSKA AKADEMIJA"

Božova glavica bb

Danilovgrad

Crna Gora

 

DIREKTOR

Rajko Peković

Tel: 020 812 527

Fax: 020 812 527

e-mail: skolamup@t-com.me

 

Pomoćnica direktora

Tanja Tripović

Tel: 020 812 520

e-mail: tanja.tripovic@t-com.me

 

Sekretar

Radica Andelić

Tel: 020 811 335

 

Savjetnica za medunarodnu saradnju

Jelena Tomić

Tel: 020 810 011

e-mail: jelena.tomic@.policijskaakademija.me

e-mail: jelena.tomic.cg@gmail.com

 

Savjetnica za unifikaciju i standardizaciju nastave

Olivera Pavicević

e-mail: oljapavicevic@t-com.me

 

Služba finansija

Tel: 020 813 282

e-mail:smilja.janjusevic@t-com.me

Pročitano 7255 puta