Petak, 13. jul 2018. 11:00 - 12:30

Link za registraciju na webinar
Napomena: Ako želite da preuzmete sertifikat o prisustvu za ovaj događaj, morate se registrovati na e-mail adresi vašeg e-Net naloga.

Registraciju na Cepol e-Net možete odraditi preko: link za registraciju

 

CILJEVI
Cilj ovog Webinara je da pruži sveobuhvatan pregled o tome kakav je uticaj ili kako vještačka inteligencija (AI) može uticati na modele i aktivnosti policije za sprovođenje zakona u istraživanju, sprečavanju ili suzbijanju kibernetičkog kriminala.

CILJNA GRUPA
Službenici za sprovođenje zakona koji radi u oblasti sajber kriminala..

PROGRAM
1. Pravila dobrodošlice i kućanstva od strane CEPOL-a
2. Prezentacija (naslov t.b.c.), Georgios Germanos, policijski kapetan, GR
3. Prezentacija (naslov t.b.c.), Pedro Moleirinho, PT
4. Pitanja i odgovori
5. Zatvaranje i procena

Približno trajanje: 90 minuta
Moderator: Simona Ibba, CEPOL Manje