Utorak, 17. jul 2018. 10:00 - 11:30 

Link za registraciju na webinar

Napomena: Ako želite da preuzmete sertifikat o prisustvu za ovaj događaj, morate se registrovati na e-mail adresi vašeg e-Net naloga.

Registraciju na Cepol e-Net možete odraditi preko: link za registraciju

 CILJEVI

Da budete svesni zakonodavstva EU, posebno u pogledu zaštite maloletnika.
Da shvatimo koji aspekti podvlače svrhu prisilnog kriminala.
Da prikupi dokaze koji podržavaju krivično gonjenje osumnjičenog.
Za rješavanje identifikacije osumnjičenih za krivična djela kao žrtve trgovine ljudima.
Kako prevazići poteškoće u pogledu OCG-a uključenih u trgovinu ljudima u svrhu prisilnog kriminala.
Multinacionalna i višenacionalna saradnja.

CILJNA GRUPA
Službenici za sprovođenje zakona koji istražuju slučajeve trgovine ljudima.
Službenici za sprovođenje zakona uključeni u identifikaciju / prevenciju (posebno policajci Zajednice policije).
Tužilaštvo i sudstvo.
Agencije i entiteti EU (posebno Europol, Eurojust i EJTN).

PROGRAM
1. Pravila dobrodošlice i kućanstva od strane CEPOL-a
2. Slučaj istrage sproveden od španskog UCRIF-a u Barseloni, Diego Rubio, inspektor, UCD Centar za cyber sigurnost i istraživanje kibernetičkog kriminala
3. Predmet THB u svrhu prisilnog kriminala, od strane Nikolasa Mihaila, Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, policijskog štaba, CY
4. Pitanja i odgovori
5. Zatvaranje i procena

Približno trajanje: 90 minuta
Moderator: Simona Ibba, CEPOL