Utorak, 10. jul 2018. 10:00 - 11:30

Link za registraciju na webinar
Napomena: Ako želite da preuzmete sertifikat o prisustvu za ovaj događaj, morate se registrovati na e-mail adresi vašeg e-Net naloga.

Registraciju na Cepol e-Net možete odraditi preko: link za registraciju

 CILJEVI

Da bi se poboljšala ukupna sigurnost na zapadnom Balkanu i EU borbom protiv organizovanog kriminala i terorizma, CEPOL pokreće program razmjene finansijskih istraga Zapadnog Balkana. Program će trajati do 21. decembra 2019. godine i ima za cilj razvijanje održivog institucionalnog kapaciteta za sprovođenje zakona za Srbiju, Albaniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju i Kosovo, borbom protiv npr. organizovanog kriminala i terorizma sprovodeći finansijsku istragu kao komplementarno sredstvo u teškim slučajevima kriminala.
Putem webinar-a, potencijalni učesnici programa razmjene će biti obaviješteni o procedurama programa, uvjetima i podobnosti oficira.

CILJNA GRUPA
Vebinar cilja na potencijalne učesnike Programa za razmjenu finansijskih istraga Zapadnog Balkana od službenika policije (policije, poreske policije, granične policije, carinskih službenika, tužilaca), članova pravosudnih institucija i službenika finansijskih istražnih institucija kao što je FIU. Zvaničnici iz Srbije, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Kosova posebno su pozvani da se registruju za webinar.

PROGRAM
1. Pravila dobrodošlice i kućanstva od strane CEPOL-a
2. Uvod u program razmjene finansijskih istraga CEPOL-a u Zapadnom Balkanu
3. Vremenski okvir, uslovi i finansijski aspekti
4. Kako se prijaviti
5. Pitanja i odgovori
6. Zatvaranje i procena

Približno trajanje: 90 minuta
Moderator: Simona Ibba