Uto, 19. jun 2018. 14:00 - 15:30 

Link za registraciju na webinar

Napomena: Ako želite da preuzmete sertifikat o prisustvu za ovaj događaj, morate se registrovati na e-mail adresi vašeg e-Net naloga.

Registraciju na Cepol e-Net možete odraditi preko: link za registraciju

CILJEVI
Podizanje svesti o modus operandi u carinskim zloupotrebama, posebno u vezi sa zloupotrebom suspenzije akcize i procedurama CP4200.

CILJNA GRUPA
Policajci policije (policija i carine) i poreski zvaničnici koji istražuju privredni kriminal, posebno prevare sa PDV-om.

PROGRAM
1. Pravila dobrodošlice i kućanstva od strane CEPOL-a
2. Zloupotreba suspenzije na akcizama i procedura CP 4200, Jessica Coffi i Frank Janssens, članovi Radne grupe OECD-a za nedozvoljenu trgovinu
3. Studija slučaja - Prevara mineralnog nafta, Dan Krobot, CZ
4. Pitanja i odgovori
5. Zatvaranje i procena

Približno trajanje: 90 minuta
Moderator: Simona Ibba, CEPOL