JU VSŠ Policijska akademija planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za zanimanje

Zaštitar/ka lica i imovine (117. kurs).

Početak osposobljavanja za navedeno zanimanje je 10. 2. 2020. godine. Prijave se primaju do 7. 2. 2020. godine. 

Prijave i ostale informacije možete slati na e-mail adresu zastitar@policijskaakademija.me ili na fax 020-812-520.

Kontakt osoba je predavač Veljko Tmušić tel. 067-189-052.