JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje:

-Zaštitar/ka tehničar/ka (VI kurs)

Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja planirano je za 17.09.2018. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 14.09.2018.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu
zastitar@policijskaakademija.me  ili na fax 020-812-520.

Kontakt osoba je predavač:

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052)