Poštovani/e,obavještavamo Vas da se početak  kursa  Zaštitar/ka lica i imovina odlaže za 27.05.2019  godine.