JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju
osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za
sledeća zanimanja:

-Zaštitar/ka lica i imovine (115 kurs),
-Zaštitar/ka tehničar/ka (sedmi kurs).


Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 30.09.2019. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 27.09.2019.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu
zastitar@policijskaakademija.m ili na fax 020-812-520.

Kontakt osoba je predavač Tmušić Veljko tel. 067-189-052.