JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja:

-Zaštitar/ka lica i imovine (106.kurs),

Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 18.09.2017. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 15.09.2017.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osoba jepredavač:

Knežević Svetomir (tel. 067-184-298)