JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje:

-Zaštitar/ka tehničar/ka (šesti kurs).

Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 07.05.2018. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 04.05.2018.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
zastitar@policijskaakademija.me ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osoba je predavač:

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052.)