JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje:

-Zaštitar/ka lica i imovine (111.kurs)

Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja planirano je za 27.08.2018. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 24.08.2018.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
zastitar@policijskaakademija.me  ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osoba je predavač:

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052)

 

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje:

-Zaštitar/ka tehničar/ka (šesti kurs).

Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 07.05.2018. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 04.05.2018.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
zastitar@policijskaakademija.me ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osoba je predavač:

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052.)

 

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja:

-Zaštitar/ka lica i imovine (109.kurs),

Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 02.04.2018. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 30.03.2018.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osoba je predavač:

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052.)