JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja:

-Zaštitar/ka lica i imovine (102.kurs),
-Zaštitar/ka tehničar/ka (peti kurs) i
-Pratilac/lja vrijednosti (treći kurs).

Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 23.01.2017. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 19.01.2017.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osobe su predavači:

Knežević Svetomir (tel. 067-184-298) i

Tmušić Veljko (tel. 067-189-052.

Dana 14.10.2016. godine sa početkom u 10:00 časova biće organizovana priprema za polaganje stručnog ispita za zanimanje Zaštitar/ka lica i imovine, za lica koja su završila osposobljavanje na Policijskoj akademiji. Pripremu će vršiti profesori Policijske akademije.

Kontakt osoba

Predavač: Veljko Tmušić

067/189-052

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja:

-Zaštitar/ka lica i imovine (102.kurs),
-Zaštitar/ka tehničar/ka (četvrti kurs) i
-Pratilac/lja vrijednosti (treći kurs).

Početak osposobljavanja za navedena zanimanja je od 24.10.2016. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 21.10.2016.godine.

Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu 
skolamup@t-com.me ili na fax 020-812-520. 

Kontakt osoba je predavač Knežević Svetomir (tel. 067-184-298).