Dana 14.10.2016. godine sa početkom u 10:00 časova biće organizovana priprema za polaganje stručnog ispita za zanimanje Zaštitar/ka lica i imovine, za lica koja su završila osposobljavanje na Policijskoj akademiji. Pripremu će vršiti profesori Policijske akademije.

Kontakt osoba

Predavač: Veljko Tmušić

067/189-052