Izbori

Obuka za stručno osposobljavanje za zanimanje komunalni policajac/ka

24.10.2023 11:01

Policijska akademija realizuje obuku za stručno osposobljavanje za zanimanje komunalni policajac/ka.

Obuka traje pet sedmica (25 radnih dana). Broj polaznika je ograničen. Prijave se mogu podnijeti najkasnije do 10.11.2023. godine, dok realizacija Programa stručnog osposobljavanja za zanimanje komunalni policajac/ka počinje 15.11.2023. godine
Cijena obuke iznosi EUR 300.00, a usluge ishrane i smještaja naplaćuju se prema Cjenovniku usluga Policijske akademije.
Obuka je namijenjena službenicima/cama lokalne samouprave i građanima/kama.
Zainteresovani treba da ispune aplikacioni obrazac i pošalju na mail: ahmed.zajmovic@policijskaakademija.me, najkasnije do 10.11.2023. godine do 12.00 časova.

Kontakt: Ahmed Zajmović, tel: +382 67/111-102  (radnim danima od 08:00 do 15:00 časova).